Âftâb-ı Âlem-i Tevhîdi Kıldı Âşikâr

Âftâb-ı âlem-i tevhîdi kıldı âşikâr
Kalmadı dünyâ yüzünde mihnet-i jeng-i gubâr
Bu duâyı zâhir etti ol şeh-i Düldül süvâr
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfekâr

Bin şükür bes tahtına geldi Süleymân-ı zamân
Hükmüne fermanber oldu hem zemîn ü âsmân
Bu duâyı hâtemine yazdı çün nakş-ı nişân
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfekâr

Çünki çıktı Kâ’be’den hak ile bâtıl farkına
Bâtıl oldu ol kişi aldandı dünyâ zevkına
Bu duâyı okuyanlar düşdü rahmet garkına
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfekâr

Tanrı arşdan Kürs’e indirdi anın çün bî-nikâb
Sâki sırrın keşf kıldı aradan gitti hicâb
Bu duâyı hak bilenler secdeye kıldı şitâb
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfekâr

Bu kamer devrinde mü’min müşrikîn oldu cüdâ
Bunu böyle tâ ezelden zikr ederdi Mustafâ
Mü’minin dilinde dâim zâhir idi duâ
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfekâr

Doğdu mağribden güneş geldi kıyâmetten nişân
Îsi gökten yere indi zâhirâ devr-i zamân
Bu duâyı eyledi Hak leşkeri vird-i zebân
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfekâr

Mehdi-i sâhib zamân devrânı geldi âleme
Külli eşyâ ehlinin sultânı geldi âleme
Bu duâ derd ehlinin dermânı geldi âleme
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfekâr

Ey Hatâyî Mehdi-i sâhib zamân devrânıdır
Ehl-i fazla va’de-i hûr ü cinân devrânıdır
İsm-i A’zam zâhir oldu Câvidân devrânıdır
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfekâr

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!